Krakowski Kazimierz Archive

Dom Esterki

Postać żydowskiej kochanki króla Kazimierza, utrwalona na kartach Kroniki Jana Długosza,

Cmentarz Nowy

Na krakowskim Kazimierzu znajduje się niewiele miejsc pochówków żydowskich. Pasjonaci historii,

Historia Kazimierza

Kazimierz – historia miasta i krakowskich Żydów Historia Kazimierza, jako odrębnego