Dom Esterki

Postać żydowskiej kochanki króla Kazimierza, utrwalona na kartach Kroniki Jana Długosza, do dzisiejszego dnia budzi wśród historyków wiele sporów i kontrowersji. Istnieje jednak wiele przesłanek, dla których nie powinniśmy twierdzić, że nie istniała.
Esterka Małach – bo to o niej mowa – była wnuczką szanowanego, żydowskiego kupca i lekarza. Słynęła podobno z niezwykłej urody, czym podbiła serce króla Kazimierza Wielkiego. Esterka miała wielki wpływ na króla i to prawdopodobnie dzięki niej Żydzi mieli zagwarantowane wiele przywilejów. Według tradycji, z jej osobą powiązany jest dom, stojący przy ulicy Krakowskiej, nazwany od jej imienia Domem Esterki – jedyny, zachowany do naszych czasów budynek, stojący przy dawnym rynku Kazimierza. Jego charakterystycznym elementem jest klasycystyczny dach łamany, nazywany dachem krakowskim.
W latach 50. i 60. w Domu Esterki mieścił się bar kawowy, nazwany imieniem pięknej Żydówki. Obecnie swoją siedzibę ma tam filia krakowskiego Muzeum Etnograficznego.

Leave a Reply