Historia Kazimierza

Kazimierz – historia miasta i krakowskich Żydów

Historia Kazimierza, jako odrębnego miasta a potem dzielnicy Krakowa, nierozerwalnie łączy się z historią narodu żydowskiego na ziemiach Polskich. Tylko tam znajdziemy mnóstwo zabytkowych synagog, kirkutów oraz budynków użyteczności publicznej.
Historia miasta Kazimierz zaczyna się w 1335 roku, kiedy to król Kazimierz Wielki podpisał akt lokacyjny nowego miasta, choć już dużo wcześniej istniały w jego obrębie ślady osadnictwa wiejskiego. W wyniku prześladowań w Czechach do Krakowa zaczęła napływać ludność pochodzenia żydowskiego, która zasiedlała miasto coraz bardziej. Pierwsze wzmianki o krakowskich Żydach pochodzą z kroniki Wincentego Kadłubka. Dekretem króla Jana Olbrachta z 1495 roku wszyscy Żydzi zostali przymusowo przesiedleni z Krakowa do Kazimierza, gdzie wyznaczono im specjalną dzielnicę.  Wielowiekowa historia Żydów w Kazimierzu kończy się wraz z nadejściem II wojny światowej. Wielu z nich zostało wywiezionych do obozów koncentracyjnych i zagazowanych. Z 58 tys. przeżyło 3 tys.

Leave a Reply