Kościół św. Idziego

Obok potężnych zabytkowych świątyń, nie brakuje w Krakowie kościołów małych, zbudowanych przed wiekami, w których panuje wyjątkowa, intymna, kontemplacyjna atmosfera. Należy do nich kościół Świętego Idziego.
Niewielki sakralny zabytek znajduje się pod adresem Grodzka 67, przy samym końcu ulicy, idąc po prawej stronie od Rynku w stronę Wawelu. Gdy go miniemy i spojrzymy w prawo, oczom naszym ukaże się wzgórze wawelskie z zamkiem. Kościół św. Idziego to jeden z najstarszych sakralnych zabytków Krakowa. Zbudowany został w stylu romańskim pod koniec XI wieku przez księcia krakowskiego Władysława Hermana, w podzięce za to, że został obdarzony synem, księciem Bolesławem Krzywoustym, który lata później wpisał się na karty historii walkami z Niemcami oraz testamentem, który podzielił Polskę na dzielnice. Pamiętajmy, że Święty Idzi był wzywany w razie bezpłodności (był też patronem między innymi grzeszników, rybaków, myśliwych, psychicznie chorych). Później kościółek został przebudowany. To, co możemy podziwiać obecnie, to świątynia w stylu gotyckim, przebudowana w wieku XIV za panowania Władysława Łokietka. Od końca XVI wieku pieczę nad świątynią sprawuje zakon dominikanów. Za ich czasów kościół Świętego Idziego był parokrotnie remontowany. Zmieniono między innymi sklepienie. Obecny wizerunek kościoła to efekt gruntownej renowacji, jaką przeprowadzono w latach 1982-86. Intymna atmosfera świątyni wynika z tego, że nie ma w niej muzyki podczas nabożeństw, nie ma organów. Doskonale słychać modlitwy, śpiewy, nawet szepty. W przeciwieństwie do na przykład kościoła Mariackiego, parafię Świętego Idziego zwiedzać można tylko od wtorku do piątku, do tego w godzinach od 10 do 13. We wnętrzu można podziwiać, między innymi, obraz patrona świątyni z początku w. XVII wieku, ołtarz z początku XVII wieku, marmurowe stalle, czy figury Matki Boskiej i św. Jana z drugiej połowy XV wieku oraz inne zabytki gotyckie, renesansowe, barokowe i współczesne. Jeżeli odwiedzi Was znajomy Anglik i do tego katolik, może doświadczyć mszy świętej w swoim ojczystym języku właśnie w kościele Świętego Idziego. Odbywają się one w niedziele i święta o godzinie 10:30. Od czasu do czasu można natknąć się w świątyni na koncert. Początki kościółka uwiecznione zostały w kronice Galla Anonima. Z pewnością warto tak zaplanować sobie wędrówkę po starym Krakowie, aby w jej planie znalazła się wizyta w tej wyjątkowej świątyni.

Leave a Reply