kościół Świętego Idziego Archive

Kościół św. Idziego

Obok potężnych zabytkowych świątyń, nie brakuje w Krakowie kościołów małych, zbudowanych